A A A
  • Świadectwo Jakości Zdrowotnej
    Świadectwo Jakości Zdrowotnej

Certyfikaty


Certyfikat Jakości Zdrowotnej wydany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY